Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică
Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică

Pachet Evaluare Naţională | Română + Matematică

189,99 lei Ofertă Salvează

Actualizate și îmbunătățite pentru anii școlari 2024-2026

🎁 Primești un pix🖊️cadou marca: Învață cu Succes


 Pachetul "Învață cu succes" pentru Evaluarea Națională, Română și Matematică

Pachetul "Învață cu succes" pentru Evaluarea Națională este special conceput pentru a oferi elevilor o pregătire cuprinzătoare și accesibilă în vederea promovării cu succes a examenelor de Română și Matematică. Acest pachet reprezintă un instrument esențial de învățare, adaptat pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor elevilor, indiferent de nivelul lor de pregătire.

Din ce este compus acest pachet?

Gramatică și Literatură

Acest pachet include o revizuire detaliată a gramaticii, acoperind toate aspectele necesare pentru Evaluarea Națională. În plus, oferă o analiză aprofundată a literaturii, prezentând modele de eseuri și caracterizări ale personajelor pentru operele literare esențiale studiate în școală. Fiecare text este însoțit de modele explicative, care vă vor ghida în înțelegerea și interpretarea acestora.

Secțiunea dedicată gramaticii se concentrează pe aspecte cheie ale limbii. În secțiunea dedicată vocabularului, sunt explorate cuvintele și semnificațiile lor, oferind o perspectivă asupra etimologiei, sinonimelor, antonimelor, omonimelor și paronimelor. Aceasta este vitală pentru dezvoltarea unui vocabular bogat și pentru interpretarea textelor. Secțiunea de fonetică aduce în prim-plan sunetele limbii române, acoperind aspecte esențiale precum pronunția, accentul, ritmul și intonația, împreună cu regulile de ortografie și ortoepie necesare pentru scrierea corectă. În partea de morfologie, este explorată structura cuvintelor. Se analizează părțile de vorbire, flexiunea acestora și formarea cuvintelor, o bază esențială pentru analiza gramaticală și utilizarea adecvată a limbii. În final, capitolul de sintaxă abordează structura propozițiilor și frazelor. Este studiată modul în care diferite tipuri de propoziții se combină pentru a forma fraze coerente și complexe, un aspect crucial pentru înțelegerea și construirea discursului scris și oral.

În cadrul capitolului dedicat literaturii, secțiunea analiza și înțelegerea textelor este axată pe dezvoltarea abilităților de analiză și interpretare a textelor literare și nonliterare. Capitolul se concentrează pe structurarea rezumatelor, oferind o metodă eficientă pentru sintetizarea textelor. De asemenea, sunt abordate exerciții pe text și studiul planului de idei sau a ideii principale, elemente cheie pentru înțelegerea și aprecierea textelor. În această secțiune, se face o distincție clară între textul literar și cel nonliterar, ajutând la înțelegerea diverselor stiluri și formate de scriere.

În continuare, aria de creativitate și redactare este în prim plan. Accentul este pus pe dezvoltarea abilităților de scriere creativă. Capitolul include tehnici pentru compunerea narativă și descriptivă, oferind oportunități de a exersa redactarea în diferite stiluri. Scrisoarea și pagina de jurnal sunt, de asemenea, incluse ca genuri de scriere care încurajează exprimarea personală și reflectivă, esențiale în dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă.

Ultima secțiune, dedicată analizei personajelor și mesajelor, se axează pe înțelegerea profundă a personajelor și interpretarea mesajelor din textele lirice. Aici, se studiază tehnicile de caracterizare a personajelor și se explorează cum opiniile pot fi formulate și susținute printr-o analiză critică. De asemenea, este abordat mesajul textului liric, oferind o perspectivă aprofundată asupra modului în care poezia transmite emoții și idei.

Matematică

Elevii vor beneficia de o revizuire completă a formulelor matematice necesare pentru examenul de Evaluarea Națională. Aceste formule sunt prezentate într-un mod clar și concis, facilitând înțelegerea și memorarea lor. Mai mult, pachetul include o serie de exerciții practice și modele rezolvate, ajutând elevii să aplice formulele în diferite contexte și să își consolideze abilitățile de rezolvare a problemelor.

Algebră

Capitolul de algebră începe cu studiul mulțimilor numerice, oferind o bază pentru înțelegerea numerelor și a structurii lor. Acesta este urmat de o explorare a operațiilor cu numere, unde sunt prezentate tehnici de bază și avansate pentru manipularea numerelor în diverse moduri. Importanța teoremei împărțirii cu rest și a conceptului de divizibilitate în N sunt, de asemenea, subliniate, oferind elevilor cunoștințele necesare pentru a înțelege cum numerele se împart și interacționează între ele.

Ulterior, cartea continuă cu capitolul dedicat puterii și radicalilor, elemente esențiale pentru lucrul cu numere la niveluri mai avansate. Fracțiile și mediile sunt abordate pentru a dezvolta înțelegerea proporțiilor și a relațiilor dintre diferite cantități.

Capitolul acoperă, de asemenea, intervalele în R și introduce elevii în lumea formulelor de calcul prescurtat, pregătindu-i pentru rezolvarea eficientă a problemelor complexe. Produsul cartezian și funcțiile sunt examinate pentru a oferi o înțelegere aprofundată a relațiilor și aplicațiilor matematice.

Ecuatia de gradul al doilea, rapoartele și proporțiile, precum și procentele, sunt elemente cheie în acest capitol, fiecare contribuind la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor și de gândire logică. În final, formula probabilității este prezentată pentru a introduce elevii în conceptele de bază ale probabilităților și statisticii.

Prin această abordare cuprinzătoare și detaliată, secțiunea de algebră din pachetul "Învață cu succes" asigură că elevii sunt bine pregătiți pentru Evaluarea Națională, oferindu-le toate instrumentele necesare pentru a excela în matematică.

Geometrie

Secțiunea de Geometrie din pachetul "Învață cu succes" pentru Evaluarea Națională la Matematică este concepută pentru a oferi elevilor o înțelegere cuprinzătoare și detaliată a geometriei, un domeniu esențial al matematicii. Această secțiune este fundamentală pentru dezvoltarea abilităților spațiale și a gândirii geometrice. Capitolul începe cu studiul unghiurilor, oferind cunoștințe despre clasificarea și măsurarea lor. Acesta este un pas crucial pentru înțelegerea mai profundă a formelor și a proprietăților lor. În continuare, capitolul abordează triunghiurile, explorând diferitele tipuri și proprietățile lor, cum ar fi congruența și similaritatea.

Patrulaterele sunt, de asemenea, examinate în detaliu, împreună cu proprietățile lor unice și aplicațiile practice. Acest studiu este extins la poligoane, unde sunt expuse noțiuni despre clasificarea și proprietățile poligoanelor regulate și neregulate.

 

Un aspect important al geometriei îl reprezintă calculul ariilor. Secțiunea include metode de calcul al ariilor diferitelor forme geometrice, oferind elevilor o înțelegere practică a aplicării conceptelor geometrice. Studiul cercului oferă o perspectivă asupra proprietăților sale, cum ar fi raza, diametrul și circumferința, precum și asupra calculului ariei și lungimii cercului. În plus, secțiunea include elemente de geometrie în spațiu, acoperind concepte precum punctele, liniile, planele și unghiurile în spațiu. Acesta este un pas esențial pentru a înțelege geometria tridimensională.

Ultima parte a capitolului se concentrează pe corpuri geometrice, precum cuburi, prisme, piramide, cilindri, conuri și sfere. Elevii vor învăța despre volumul și suprafața acestor corpuri, aplicând cunoștințele dobândite pentru a rezolva probleme complexe de geometrie spațială.

De ce să alegi pachetul "Învață cu succes" pentru Evaluarea Națională, Română și Matematică

Pachetul "Învață cu succes" este mai mult decât un colaj de descrieri și formule. Este un ghid complet care vă pregătește pentru toate provocările Evaluării Naționale. Prin abordarea structurată și concentrarea pe aspectele esențiale ale materiei, acest pachet vă oferă toate instrumentele necesare pentru a excela atât la Română, cât și la Matematică. Cu acest pachet, sunteți pe drumul cel bun spre succesul în unul dintre cele mai importante examene ale parcursului educațional.

RECENZII